Feng Wu's Proposals

 1. Ruiqin Xiong, Jizheng Xu, Feng Wu, Shipeng Li, “Barbell-lifting-based 3D wavelet coding scheme”, ISO/IEC JTC1/SC29/ WG11 and ITU-T SG16 Q.6, JVT-U150, Hangzhou, Oct 2006.
 2. Ruiqin Xiong, Jizheng Xu, Feng Wu, “CE4: an improvement of inter-layer prediction using in-scale prediction mode”, ISO/IEC JTC1/SC29/ WG11 and ITU-T SG16 Q.6, JVT-U095, Hangzhou, Oct 2006.
 3. Ruiqin Xiong, Jizheng Xu, Feng Wu, “A new method for inter-layer prediction in spatial scalable video coding”, ISO/IEC JTC1/SC29/ WG11 and ITU-T SG16 Q.6, JVT-T081, Klagenfurt, July 2006.
 4. Kai Zhang, Jizheng Xu, Feng Wu, “Frame based selective inter-layer prediction”, ISO/IEC JTC1/SC29/ WG11 and ITU-T SG16 Q.6, JVT-S051, Geneva, April 2006.
 5. Kai Zhang, Jizheng Xu, Feng Wu, “Selective inter-layer prediction”, ISO/IEC JTC1/SC29/ WG11 and ITU-T SG16 Q.6, JVT-R064, Bangkok, Jan 2006.
 6. Tiantian Sun, Xiangyang Ji, Jizheng Xu, Feng Wu, “Simplified JVT-Q039 scheme”, ISO/IEC JTC1/SC29/ WG11 and ITU-T SG16 Q.6, JVT-Q085, Nice, Oct 2005.
 7. Ruiqin Xiong, Jizheng Xu, Feng Wu, “Responses to VidWav EE1”, ISO/IEC JTC1/SC29/ WG11 MPEG 73th meeting, M12286, Poznan, July 2005.
 8. Yihua Chen, Jizheng Xu, Feng Wu, Hongkai Xiong, “Response to SVC CE6: Improvements of update step”, ISO/IEC JTC1/SC29/ WG11 and ITU-T SG16 Q.6, JVT-P047, Poznan, July 2005.
 9. Xiangyang Ji, Jizheng Xu, Feng Wu, Debin Zhao, “Alternative to FGS quant. Method of JVT-O054”, ISO/IEC JTC1/SC29/ WG11 and ITU-T SG16 Q.6, JVT-P046, Poznan, July 2005.
 10. Yihua Chen, Jizheng Xu, Feng Wu, “Improvement of the update step in JSVM”, ISO/IEC JTC1/SC29/ WG11 and ITU-T SG16 Q.6, JVT-O030, Busan, April 2005.
 11. Dongdong Zhang, Jizheng Xu, Hongkai Xiong, Feng Wu, “Improvement for in-band video coding with spatial scalability”, ISO/IEC JTC1/SC29/ WG11 MPEG 71th meeting, M11681, Hong Kong, Jan 2005.
 12. Ruiqin Xiong, Jizheng Xu, Feng Wu, Dongdong Zhang, “Studies on spatial scalable frameworks for motion aligned 3D wavelet video coding”, ISO/IEC JTC1/SC29/ WG11 MPEG 71th meeting, M11680, Hong Kong, Jan 2005.
 13. Ruiqin Xiong, Xiangyang Ji, Jizheng Xu, Feng Wu, “MSRA scheme for SVC CE1”, ISO/IEC JTC1/SC29/ WG11 MPEG 70th meeting, M11320, Palma, Oct 2004.1.
 14. Cunxun Zang, Wenpeng Ding, Jizheng Xu, Hanqin Lu, Feng Wu, “Responses of CE1b in SVC: Direction prediction for spatial transform”, ISO/IEC JTC1/SC29/ WG11 MPEG 69th meeting, M11131, Redmond, July 2004.
 15. Dongdong Zhang, You Zhou, Jizheng Xu, Hongkai Xiong, Feng Wu, “Sub-pixel phase overcomplete subband transform”, ISO/IEC JTC1/SC29/ WG11 MPEG 69th meeting, M11130, Redmond, July 2004.
 16. Li Song, Jizheng Xu, Hongkai Xiong, Feng Wu, “Responses of CE1e in SVC: Content adaptive update based on human vision system”, ISO/IEC JTC1/SC29/ WG11 MPEG 69th meeting, M11129, Redmond, July 2004.
 17. Ruiqin Xiong, Jizheng Xu, Feng Wu, “Responses of CE1a in SVC: scalable motion”, ISO/IEC JTC1/SC29/ WG11 MPEG 69th meeting, M11128, Redmond, July 2004.
 18. Xiangyang Ji, Jizheng Xu, Debin Zhao, Feng Wu, “Responses of CE1d: base-layer”, ISO/IEC JTC1/SC29/ WG11 MPEG 69th meeting, M11127, Redmond, July 2004.
 19. Ruiqin Xiong, Jizheng Xu, Feng Wu, “Spatial scalability in 3D wavelet coding with spatial domain MCTF encoder”, ISO/IEC JTC1/SC29/ WG11 MPEG 69th meeting, M11126, Redmond, July 2004.
 20. Xiaoyan Sun, You Zhou, Yi Wang, Gary Sullivan, Ming-Chieh Lee, Feng Wu, Shipeng Li, “Progressive fine granularity scalable (PFGS) video coding”, ISO/IEC JTC1/SC29/ WG11 MPEG 68th meeting, M10569/s06, Munich, March 2004.
 21. Jizheng Xu, Ruiqin Xiong, Bo Feng, Gary Sullivan, Ming-Chieh Lee, Feng Wu, Shipeng Li, “3D subband video coding using Barbell lifting”, ISO/IEC JTC1/SC29/ WG11 MPEG 68th meeting, M10569/s05, Munich, March 2004.
 22. Alexis Michael Tourapis, Feng Wu, Shipeng Li, "Reference frame selection for skip mode and motion vector prediction", ISO/IEC JTC1/SC29/ WG11 and ITU-T SG16 Q.6, JVT-E027, Geneva, Switzerland, October 2002.
 23. Alexis Michael Tourapis, Feng Wu, Shipeng Li, "Performance comparison of temporal and spatial direct model", ISO/IEC JTC1/SC29/ WG11 and ITU-T SG16 Q.6, JVT-E026, Geneva, Switzerland, October 2002.
 24. Alexis Michael Tourapis, Feng Wu, Shipeng Li, "Performance analysis of Lagrangian parameter selection in JVT", ISO/IEC JTC1/SC29/ WG11 and ITU-T SG16 Q.6, JVT-D041, Klagenfurt, Austria, July 2002.
 25. Alexis Michael Tourapis, Feng Wu, Shipeng Li, "Timestamp independent motion vector prediction for P and B frames with division elimination", ISO/IEC JTC1/SC29/ WG11 and ITU-T SG16 Q.6, JVT-D040, Klagenfurt, Austria, July 2002.
 26. Alexis Michael Tourapis, Feng Wu, Shipeng Li, "Direct prediction for predictive (P) and bidirectionally predictive (B) frames in video coding", ISO/IEC JTC1/SC29/ WG11 and ITU-T SG16 Q.6, JVT-C128, Fairfax, Virginia, USA, May 2002.
 27. Alexis Michael Tourapis, Jizheng Xu, Feng Wu, Shipeng Li, "Motion vector prediction in bidirectionally predictive (B) frames with regards to direct mode", ISO/IEC JTC1/SC29/ WG11 and ITU-T SG16 Q.6, JVT-C127, Fairfax, Virginia, USA, May 2002.
 28. Xiaoyan Sun, Feng Wu, Ragip Kurceren, "Core experiment results on SP", ISO/IEC JTC1/SC29/ WG11 and ITU-T SG16 Q.6, JVT-C126, Fairfax, Virginia, USA, May 2002.
 29. Xiaoyan Sun, Feng Wu, Shipeng Li, Ragip Kurceren, "The improved JVT-B097 SP coding scheme", ISO/IEC JTC1/SC29/ WG11 and ITU-T SG16 Q.6, JVT-C114, Fairfax, Virginia, USA, May 2002.
 30. Xiaoyan Sun, Feng Wu, Shipeng Li, Wen Gao, "The framework for seamless switching of scalable bitstreams", ISO/IEC MPEG 59th meeting, M8214, Jeju, Korea, March, 2002.
 31. Xiaoyan Sun, Feng Wu, Shipeng Li, "The description and proposed syntax of JVT-based FGS", ISO/IEC MPEG 59th meeting, M8204, Jeju, Korea, March, 2002.
 32. Feng Wu, Shipeng Li, Ragip Kurceren, Jani Lainema, "The core experiment on the SP frame coding", ISO/IEC JTC1/SC29/ WG11 and ITU-T SG16 Q.6, JVT-B112, Geneva, Switzerland, Jan 2002.
 33. Xiaoyan Sun, Feng Wu, Shipeng Li, Wen Gao and Ya-Qin Zhang, "Improved SP coding technique", ISO/IEC JTC1/SC29/ WG11 and ITU-T SG16 Q.6, JVT-B097, Geneva, Switzerland, Jan 2002.
 34. Yuwen He, Rong Yan, Feng Wu, Shipeng Li, "H.26L-based fine granularity scalable video coding", ISO/IEC MPEG 58th meeting, M7788, Pattaya, Thailand, December, 2001.
 35. Rong Yan, Feng Wu, Shipeng Li and Ya-Qin Zhang, “Macroblock-based Progressive Fine Granularity Spatial Scalablility (mb-PFGSS)” , ISO/IEC MPEG 56th meeting, M7112, Singapore, March, 2001.
 36. Xiaoyan Sun, Feng Wu, Shipeng Li, Wen Gao and Ya-Qin Zhang, “Macroblock-based Progressive Fine Granularity Scalable-Temporal (PFGST) video coding” , ISO/IEC MPEG 55th meeting, M6780, Pisa, Italy, January, 2001.
 37. Feng Wu, Shipeng Li, Xiaoyan Sun, Rong Yan and Ya-Qin Zhang, “Macroblock-based progressive fine granularity scalable coding”, ISO/IEC MPEG 55th meeting, M6779, Pisa, Italy, January, 2001.
 38. Yan Lu, Wen Gao, Feng Wu, Hanqing Lu, Xilin Chen, “A robust offline sprite generation approach”, ISO/IEC MPEG 55th meeting, M6778, Pisa, Italy, January, 2001
 39. Rong Yan, Feng Wu, Shipeng Li and Ya-Qin Zhang, “Error resilience methods in the FGS enhancement bitstream”, ISO/IEC MPEG 53th meeting, M6207, Beijing, China, July 2000.
 40. Shipeng Li, Feng Wu and Ya-Qin Zhang, “Experimental Results with Progressive Fine Granularity Scalable (PFGS) Coding”, ISO/IEC MPEG 51th meeting, M5742, Noordwijkerhout, Netherland, Mar 2000.
 41. Shipeng Li, Feng Wu, Ya-Qin Zhang, “Study of a new approach to improve FGS video coding efficiency”, ISO/IEC MPEG 50th meeting, M5583, Maui, USA, Dec 1999.
 42. Feng Wu, Wen Gao, “Tools for 2D mesh coding—mesh generation and fast tracking”, ISO/IEC MPEG 47th meeting, M4420, Seoul, Korea, March, 1999