Intuitive and Effective Interfaces for WWW Image Search Engines

Zhiwei Li, Xing Xie, Hao Liu, Xiao-Ou Tang, Mingjing Li, and Wei-Ying Ma

Details

Publication typeInproceedings
URLhttp://www.acm.org/
PublisherAssociation for Computing Machinery, Inc.
> Publications > Intuitive and Effective Interfaces for WWW Image Search Engines