The MSRA MachineTranslation System for IWSLT 2010

Chi-ho Li, Nan Duan, Yinggong Zhao, Shujie Liu, and Lei Cui

Details

Publication typeInproceedings
PublisherIWSLT
> Publications > The MSRA MachineTranslation System for IWSLT 2010