Xbase: cloud-enabled information appliance for healthcare

Wen-Syan Li, Jianfeng Yan, Ying Yan, and Jin Zhang

Details

Publication typeInproceedings
Published inEDBT
Pages675-680
> Publications > Xbase: cloud-enabled information appliance for healthcare